ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 1. Գրադարանային հավաքածուների Համալրման և մշակման բաժին
 2. Սպասարկման բաժին
  2.1. Մանկական բաժին
  2.2. Ընթերցասրահ
  2.3. Գրապահոց
 3. Մատենագիտական տեղեկատվության բաժին
 4. Գրադարանային գործի ավտոմատացման և էլեկտրոնային սպասարկման բաժին
 5. Հաշվապահություն
 6. Տնտեսական մաս